Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Nr4 w Zambrowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie mp4zambrow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy, które zostały nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

 • wszystkie nowe publikacje będą dostosowane do wymagań w/w ustawy.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 • multimedia nadawane na żywo

 • treści od innych podmiotów

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Elżbietą Jasińską, mp4zambrow@interia.pl, numer tel. (86) 271 32-19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek: Miejskie Przedszkole Nr4 Papieża Jana Pawła II 8A, 18-300 Zambrów.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy. Do wejścia od ulicy Papieża Jana Pawła II prowadzą: niskie schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem wyznaczono są miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie komunikacji z Przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami:  szatniarka wychodzi do rodzica/klienta po powzięciu informacji o konieczności obsługi rodzica/klienta niepełnosprawnego lub wymagającego wsparcia (np. matki z dziećmi) wprowadza do pomieszczenia zlokalizowanym przy wejściu do budynku i zawiadamia intendenta lub dyrektora.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Laskowska

Data wytworzenia:
22 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Jolanta Laskowska

Data publikacji:
22 mar 2021, godz. 18:15

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Laskowska

Data aktualizacji:
27 mar 2022, godz. 15:48